รายละเอียดของการค้นหา

ตำแหน่งงานที่ว่าง

หน้าหลัก >ตำแหน่งงานที่ว่าง

ติดต่อประชาสัมพันธ์

ชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 0-3810-2310
งานประชาสัมพันธ์ : 0-3810-2336
โทรสาร: 0-3839-0355