รายละเอียดของการค้นหา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่งตำแหน่ง

169 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131